Čaj o páté

Domácí péče Zdislava Veselí, z.ú.

pořádá svépomocnou skupinu – ČAJ O PÁTÉ – která je určena rodinným pečovatelům, pečujícím o své blízké s různými typy demence a zdravotně postižené

Co svépomocná skupina přináší?

  • Podporu a pomoc v náročné péči
  • Řešení krizových situací s nemocnými a rodinou
  • Sociální poradenství pro rodiny, které pečují
  • Pospolitost, solidaritu, zázemí

Kdo pomáhá?

  • Pracovníci v přímé péči
  • Hosté (zástupci domovů pro seniory, zástupci obcí, zkušení pečovatelé)

Cíl svépomocné skupiny

Řešení důležitých témat rodin pečujících o blízké s jakýmkoliv typem  demence nebo zdravotním postižením

  • Termín setkání: vždy 1x za čtvrt roku v 17 hod.
  • Místo setkání: Zdislava Veselí, z.ú., Za Poštou 110, Veselí nad Moravou (prostory Denního stacionáře)
  • Informace o svépomocné skupině předá: Zdeněk Choura, telefon 773 279 481 nebo email: choura@atlas.cz

Srdečně zveme

Čaj o páté_leták.pdf (122kb)