Zdravotnické služby

zdravotnické službyDomácí péče je zaměřena na klienty, kteří by jinak byli hospitalizováni, a je poskytována v jejich vlastních domovech. Na základě indikace ošetřujícího lékaře je plně hrazena zdravotními pojišťovnami. Potřebnými klienty pro účely domácí péče jsou občané všech věkových kategorií, indikačních i diagnostických skupin, kteří jsou z důvodu změněného zdravotního a sociálního stavu plně, či částečně odkázáni na odbornou péči a pomoc druhé osoby.
Zdravotní péče představuje například: aplikaci injekcí, inzulínů; odběry biologického materiálu; převazy dekubitů, operačních ran, bércových vředů; ošetření stomií; cévkování; měření fyziologických funkcí; ošetřovatelskou rehabilitaci a jiné.

Domácí péče Zdislava Veselí,z.ú., byla založena v roce 1993 paní Marií Tomečkovou, jako nestátní zdravotnické zařízení s právní subjektivitou fyzické osoby.
Od svého založení poskytuje zdravotnické služby obyvatelům Veselí nad Moravou, Strážnice, Velké nad Veličkou a přilehlých obcí.