Zdislava Veselí, z.ú. - Aktuální informace

 

Aktuality 2024

 

vdvPodpořeno z programu Výboru dobré vůle (VDV) Nadace Olgy Havlové

I v letošním roce 2024 jsme velmi vděčni VDV – Nadace Olgy Havlové za nadační příspěvek, kterým nás opět podpořili, tentokrát částkou ve výši 60.000 Kč z programu „Senior“.

Prostřednictvím tohoto finančnímu daru jsme zakoupili:

 •  6 hliníkových čtyřbodových chodítek
 •  6 stolíků k lůžku
 •  6 klozetových židlí pevných
 •  3 klozetové židle pojízdné

Díky kompenzačním pomůckám pořízených z nadačního příspěvku VDV, budou moci naši klienti, popřípadě lidé se zdravotním omezením aj., déle a kvalitněji setrvávat ve svém přirozeném prostředí – tedy tam, kde mají svůj domov.

Velmi si toho vážíme a moc VDV děkujeme.

Aktuality 2023

 

auto​V prosinci 2023 jsme prostřednictví Nadace ČEZ získali darem zánovní osobní elektromobil Volkswagen E-Golf pro terénní pečovatelskou službu. Díky tomuto daru můžeme poskytnout péči dalším potřebným klientům v našem regionu. Děkujeme a moc si toho vážíme.

logo

 


Podpořeno z programu Výboru dobré vůle (VDV) Nadace Olgy Havlovévdv​​​

I v letošním roce 2023 jsme velmi vděčni VDV – Nadace Olgy Havlové za nadační příspěvek, kterým nás opět podpořil. Tentokrát jsme dostali částku ve výši 40.000 Kč z programu „Cesty k integraci“.

Prostřednictvím tohoto finančnímu daru jsme zakoupili:

 • 3 nová vysoká chodítka s deskou a brzdami
 • 2 sprchové vozíky s výřezem
 • 3 židle do sprchy

 

Díky kompenzačním pomůckám pořízených z nadačního příspěvku VDV, budou moci naši klienti, popřípadě lidé se zdravotním omezením, déle a kvalitněji setrvávat ve svém přirozeném prostředí.

Velmi si toho vážíme a moc VDV děkujeme.

 


Nákup vozidla podpořený městem Veselí nad Moravou

auto​​​Terénní pečovatelská služba Zdislava Veselí, z.ú., děkuje všem zastupitelům města Veselí nad Moravou  v čele se starostou JUDr. PhDr. Petrem Kolářem, Ph.D., za poskytnutí finančního příspěvku z investičního grantu města Veselí nad Moravou v celkové  výši 300 000 Kč - na pořízení nového osobního automobilu.

Díky tomuto finančnímu příspěvku jsme zakoupili na základě výběrového řízení nový osobní automobil značky Škoda Fabia – prostřednictvím kterého můžeme uspokojit stále se zvyšující poptávku po našich terénních sociálních službách.

Image


auto​V lednu 2023 jsme díky projektu „Rozvoj sociálních služeb Zdislava Veselí“ získali částku 970.000 Kč, prostřednictvím které jsme zakoupili1 osobní elektromobil Peugeot E-2008, který bude sloužit pro zajištění péče potřebným v našem regionu.

Projekt byl realizován prostřednictvím regionálního operačního programu č.101 Výzva IROP – Rozvoj sociálních služeb.

Image​ Image​​

 

Aktuality 2022

Také v letošním roce 2022 nás Výbor Dobré Vůle - Nadace Olgy Havlové podpořil finančním příspěvkem ve výši 48 000 Kč.

Díky tomto fin. příspěvku mohli naši zaměstnanci v přímé péči v průběhu letošního roku absolvovat celkem 3 skvělá akreditovaná školení:

1) „Škola zad s paní Marií Zemánkovou“ – s úžasnou fyzioterapeutkou, která seznámila naše zaměstnance
s anatomií vlastního těla. Vysvětlila všem přítomným, jak se starat o svá „bolavá“ záda a jaká cvičení
aplikovat, aby zůstali co nejdéle v kondici a fit.

2) „Zážitková první pomoc“ - naši zaměstnanci si ujasnili, jak rozpoznat mrtvici a infarkt u klienta a také
komunikaci s tísňovými linkami. Vyzkoušeli si první pomoc přímo v názorných situacích s živými figuranty, kde si
procvičili postupy: stabilizační polohy, resuscitace dospělých, nepřímé srdeční masáže a umělého dýchání. Naučili
se také praktické použití AED (plně automatizovaného defibrilátoru).

3) „Sebeobrana“ - v rámci tohoto kurzu se zaměstnanci poučili i o komunikaci a způsobu obrany před případným
útočným uživatelem našich služeb. Vyzkoušeli si v souladu s aktuální legislativou techniky šetrné sebeobrany.

Prostřednictvím těchto školení získali zaměstnanci větší sebevědomí v oblasti starostlivosti o zdraví vlastní i ostatních. Naučili se
v situacích, které to vyžadují, poskytnout první pomoc a postarat se o svou osobu - v případě napadení agresivním klientem.

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme žáčkům mateřských škol Kozojídky a Ostrožská Nová Ves za výrobu narozeninových přání pro naše klienty.

Image

Image

 

ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZDISLAVA VESELÍ

Předmětem projektu je pořízení jednoho ekologicky šetrného vozidla (elektromobilu) a pořízení kompenzačních pomůcek. Dojde tím k doplnění vozového parku pro další terénní trasu.
Kompenzační pomůcky budou sloužit k vykonávání přímé práce s klienty našich sociálních služeb. Nově pořízené vozidlo a nové kompenzační pomůcky budou plně využity v rámci zabezpečení fungování Zdislavy Veselí, z.ú.

Prvním výstupem projektu jsou pořízené kompenzační pomůcky – viz. foto.

Projekt ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZDISLAVA VESELÍ je spolufinancován Evropskou unií.

Image

Termín realizace projektu: 2021 – 2023
Ve Veselí nad Moravou 27.7.2022

 


Aktuality 2021

Podpořeno z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
 

vdvJsme velice vděčni za to, že nás v září 2021 opět podpořil VDV – Nadace Olgy Havlové, a to částkou ve výši 35.000 Kč z programu „Cesty k integraci“.

Díky tomuto daru jsme mohli nakoupit 6 nových mechanických invalidních vozíků a obnovit tak vozíky, které po technickém stavu byly již nevyhovující.

Prostřednictvím tohoto nadačnímu příspěvku se nám daří i nadále uspokojovat zvýšenou poptávku po těchto kompenzačních pomůckách.

Děkujeme – velmi si toho vážíme.

Podpořeno z grantového řízení Nadace ČEZ

​​čez​V květnu 2021 nás Nadace ČEZ podpořila z projektu Podpora regionů částkou 90.000 Kč.
Finanční dar jsme použili na nákup nového osobního automobilu Škoda Fabia - pro terénní pečovatelskou službu. Díky tomu můžeme poskytnout péči dalším potřebným klientům v našem regionu. Děkujeme.

 

 

Image​​

 

Podpořeno z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Velmi děkujeme Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové za finanční příspěvky v letech 2018, 2019, 2020 a 2021, kterými našim sociálním službám velice pomáhají.

Také začátkem roku 2021 je situace kolem pandemie covidu-19 stále složitá.

Proto si velice vážíme nadačního příspěvku ve výši 50.000 Kč, kterým nás v únoru 2021 opět podpořila  Nadace Olgy Havlové – Výbor dobré vůle, z programu „Senior“ na nákup:vdv​​

 • 4 ks elektrických polohovacích lůžek 
 • 4 ks nových pěnových antidekubitních matrací

Nadaci Olgy Havlové patří naše velké poděkování za jejich podporu. 

 

Podpořeno z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové


vdv​​​V současné době, kdy koronavirová pandemie zasáhla do života téměř všech lidí, nám pravidelně pomáhá Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, za což jsme jim velmi vděčni.

Patří jim naše velké poděkování.

V listopadu roku 2020 Nadace Olgy Havlové – VDV podpořila projekt  "Pomoc seniorům a jiným potřebným" - Zdislava Veselí, z.ú. z projektu „Fond pomoci potřebným“.

Příspěvek ve výši 40.000 Kč byl použit na nákup – jednorázových předplacených tankovacích karet CCS

V říjnu roku 2020 Nadace Olgy Havlové – VDV podpořila projekt Rozšíření půjčovny kompenzačních pomůcek - Zdislava Veselí, z.ú. z projektu „Cesty k integraci“.

Příspěvek ve výši 37.500 Kč byl použit na nákup:

 • elektrická polohovací lůžka (3 ks)    - 30.000 Kč
 • antidekubitní pěnové matrace (3ks) -   7.500 Kč

 

 Jsme v semifinále Neziskovka roku 2020.​Zapsaný ústav Zdislava Veselí provozuje v duchu motta "Sociální péče s láskou a úctou ke stáří" terénní pečovatelskou službu, denní stacionář   a půjčovnu kompenzačních pomůcek, prostřednictvím nichž pomáhá seniorům a občanům se zdravotním postižením setrvat ve svých domovech i v nepříznivé sociální situaci. Podporuje tak klienty svých služeb v zachování vazeb na jejich přirozené prostředí, jejich blízké a přátele.
Slavnostní okamžiky zažívali pracovníci sociálních služeb Zdislava Veselí ve středu 23. září 2020, kdy od společnosti Kompakt Poděbrady přebrali klíčky od nového sociálního automobilu Dacia Dokker. Na pořízení tohoto auta se finančně spolupodílely různé firmy i z našeho regionu, kterým tímto velmi děkujeme. Automobil Dacia Dokker nahradil dosluhující vůz Renault Kangoo, který byl ve velmi špatném technickém stavu. Díky této výměně aut mohou být i nadále zajištěny kvalitní péče o naše klienty.

Dacia Doccer​​

logo Kompakt Poděbrady

škoda fabiaSociální služby Zdislava Veselí, z.ú., děkují všem zastupitelům města Veselí nad Moravou včele se starostou JUDr. PhDr. Petrem Kolářem, Ph.D., za poskytnutí finančního příspěvku v celkové  výši 165 000 Kč - na pořízení nového osobního auta pro terénní pečovatelskou službu. Díky tomuto finančnímu příspěvku z města jsme zakoupili na základě výběrového řízení nový osobní automobil zn. Škoda Fabia, který nahradil jeden z několika pronajatých vozů.
Automobil Škoda Fabia jsme převzali ve čtvrtek 24. září 2020 od společnosti VISTA CAR Hodonín.

 

 

 

Tímto našim sponzorům velmi děkujeme a jsme moc rádi, že můžeme i nadále pomáhat těm, kteří naši pomoc nezbytně potřebují.


Pozvánka na další Čaj o páté

Srdečně zveme na tradiční setkání svépomocné skupiny

 • Kdy: 2.září 2020 od 17 hodin
 • Kde: Denní stacionář Zdislava Veselí - Za Poštou 110, Veselí nad Moravou
 • Pro koho: rodinné pečovatele – pečujícím o své blízké s různými typy demence a zdravotně postižené
 • Cíl: řešení důležitých témat rodin pečujících o blízké

Více informací v pozvánce ke stažení

Pozvánka na Čaj o páté 2. 9. 2020.docx (80kb)

Podpořeno z nadace Karel Komárek Family Foundation

V roce 2020 nadace Karel Komárek Family Foundation poskytla nadační příspěvek ve výši 130 000 Kč.

Využití příspěvku:

 • rukavice jednorázové 25 000 Kč
 • dezinfekce 10 000 Kč
 • hygienické potřeby 5 000 Kč
 • pronájem aut 40 000 Kč
 • PHM 50 000 Kč

Prostřednictvím nadačního příspěvku se nám podařilo zajistit zvýšenou poptávku po našich službách během pandemického období, zajistit bezpečí našich klientů, jejich rodinných příslušníků i našich zaměstnanců.

ŠKODA AUTO nám pomáhá

V pandemické době způsobené nákazou virem Covid-19 jsme velmi rádi za skvělou spolupráci s firmami ŠKODA AUTO a.s., HoppyGo s.r.o. a ŠKODA AUTO DigiLab s.r.o., kteří nám bezplatně zapůjčili své dva vozy po dobu dvou měsíců. Jejich zásluhou jsme mohli poskytnout pomoc více seniorům, kteří jsou v době pandemické situace nejvíce  ohroženi.

Mnohokrát děkujeme

Podpořeno z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

V roce 2020 Nadace Olgy Havlové – VDV podpořila projekt ´Terénní pečovatelské služby Zdislava Veselí, z.ú. .

Příspěvek ve výši 53 500 Kč byl použit:

 • pronájem aut pro terénní pečovatelskou službu 17 500 Kč
 • příspěvek na úhradu PHM 29 000 Kč
 • jednorázové hygienické rukavice 7 000 Kč

Díky nadačnímu příspěvku se nám podařilo zdárně projít tímto nepříznivým pandemickým obdobím.


V roce 2019 jsme díky poskytnutí finančního příspěvku z nadačního fondu VDV - Nadace Olgy Havlové se zakoupily
nové kompenzační pomůcky v rámci projektu Paliativní péče:

 • 3 elektrická polohovací lůžka
 • 3 antidekubitní pěnové matrace
 • 3 kompresory ke vzduchovým matracím

V celkové výši 89 993 Kč


Jsme rádi, že nám byl tento projekt schválen, protože jsme tak mohli obnovit sortiment elektrických
polohovacích lůžek a umožnit tak našim klientům udržet kvalitu života na nejvyšší možné úrovni v podmínkách
domácí péče.
Díky včasnému zapojení paliativní péče často klient žije spokojeněji a déle, než pokud by využíval pouze
možnosti, které mu nabízí klasická nemocniční péče.


V roce 2018 se prostřednictvím projektu z Nadace Olgy Havlové "Půjčovna kompenzačních pomůcek"
zakoupily nové pomůcky:

 • 2 chodítka s kolečky
 • 3 chodítka vysoké s oporou předloktí
 • 2 klozetová křesla na kolečkách
 • 5 klozetových křesel pevných
 • 3 vzduchové matrace
 • 3 mechanické invalidní vozíky

V celkové finanční hodnotě 79 137 Kč


Schválením tohoto projektu jsme mohli nahradit stávající pomůcky, které již dosloužily na nové. Děkujeme.


koncert