Zdislava Veselí, z.ú. - Aktuální informace

 

Aktuality 2021

Podpořeno z grantového řízení Nadace ČEZ

​​čez​V květnu 2021 nás Nadace ČEZ podpořila z projektu Podpora regionů částkou 90.000 Kč.
Finanční dar jsme použili na nákup nového osobního automobilu Škoda Fabia - pro terénní pečovatelskou službu. Díky tomu můžeme poskytnout péči dalším potřebným klientům v našem regionu. Děkujeme.

 

 

Image​​

 

Podpořeno z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Velmi děkujeme Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové za finanční příspěvky v letech 2018, 2019, 2020 a 2021, kterými našim sociálním službám velice pomáhají.

Také začátkem roku 2021 je situace kolem pandemie covidu-19 stále složitá.

Proto si velice vážíme nadačního příspěvku ve výši 50.000 Kč, kterým nás v únoru 2021 opět podpořila  Nadace Olgy Havlové – Výbor dobré vůle, z programu „Senior“ na nákup:vdv​​

 • 4 ks elektrických polohovacích lůžek 
 • 4 ks nových pěnových antidekubitních matrací

Nadaci Olgy Havlové patří naše velké poděkování za jejich podporu. 

 

Podpořeno z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové


vdv​​​V současné době, kdy koronavirová pandemie zasáhla do života téměř všech lidí, nám pravidelně pomáhá Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, za což jsme jim velmi vděčni.

Patří jim naše velké poděkování.

V listopadu roku 2020 Nadace Olgy Havlové – VDV podpořila projekt  "Pomoc seniorům a jiným potřebným" - Zdislava Veselí, z.ú. z projektu „Fond pomoci potřebným“.

Příspěvek ve výši 40.000 Kč byl použit na nákup – jednorázových předplacených tankovacích karet CCS

V říjnu roku 2020 Nadace Olgy Havlové – VDV podpořila projekt Rozšíření půjčovny kompenzačních pomůcek - Zdislava Veselí, z.ú. z projektu „Cesty k integraci“.

Příspěvek ve výši 37.500 Kč byl použit na nákup:

 • elektrická polohovací lůžka (3 ks)    - 30.000 Kč
 • antidekubitní pěnové matrace (3ks) -   7.500 Kč

 

 Jsme v semifinále Neziskovka roku 2020.



​Zapsaný ústav Zdislava Veselí provozuje v duchu motta "Sociální péče s láskou a úctou ke stáří" terénní pečovatelskou službu, denní stacionář   a půjčovnu kompenzačních pomůcek, prostřednictvím nichž pomáhá seniorům a občanům se zdravotním postižením setrvat ve svých domovech i v nepříznivé sociální situaci. Podporuje tak klienty svých služeb v zachování vazeb na jejich přirozené prostředí, jejich blízké a přátele.
Slavnostní okamžiky zažívali pracovníci sociálních služeb Zdislava Veselí ve středu 23. září 2020, kdy od společnosti Kompakt Poděbrady přebrali klíčky od nového sociálního automobilu Dacia Dokker. Na pořízení tohoto auta se finančně spolupodílely různé firmy i z našeho regionu, kterým tímto velmi děkujeme. Automobil Dacia Dokker nahradil dosluhující vůz Renault Kangoo, který byl ve velmi špatném technickém stavu. Díky této výměně aut mohou být i nadále zajištěny kvalitní péče o naše klienty.

Dacia Doccer​​

logo Kompakt Poděbrady

škoda fabiaSociální služby Zdislava Veselí, z.ú., děkují všem zastupitelům města Veselí nad Moravou včele se starostou JUDr. PhDr. Petrem Kolářem, Ph.D., za poskytnutí finančního příspěvku v celkové  výši 165 000 Kč - na pořízení nového osobního auta pro terénní pečovatelskou službu. Díky tomuto finančnímu příspěvku z města jsme zakoupili na základě výběrového řízení nový osobní automobil zn. Škoda Fabia, který nahradil jeden z několika pronajatých vozů.
Automobil Škoda Fabia jsme převzali ve čtvrtek 24. září 2020 od společnosti VISTA CAR Hodonín.

 

 

 

Tímto našim sponzorům velmi děkujeme a jsme moc rádi, že můžeme i nadále pomáhat těm, kteří naši pomoc nezbytně potřebují.


Pozvánka na další Čaj o páté

Srdečně zveme na tradiční setkání svépomocné skupiny

 • Kdy: 2.září 2020 od 17 hodin
 • Kde: Denní stacionář Zdislava Veselí - Za Poštou 110, Veselí nad Moravou
 • Pro koho: rodinné pečovatele – pečujícím o své blízké s různými typy demence a zdravotně postižené
 • Cíl: řešení důležitých témat rodin pečujících o blízké

Více informací v pozvánce ke stažení

Pozvánka na Čaj o páté 2. 9. 2020.docx (80kb)

Podpořeno z nadace Karel Komárek Family Foundation

V roce 2020 nadace Karel Komárek Family Foundation poskytla nadační příspěvek ve výši 130 000 Kč.

Využití příspěvku:

 • rukavice jednorázové 25 000 Kč
 • dezinfekce 10 000 Kč
 • hygienické potřeby 5 000 Kč
 • pronájem aut 40 000 Kč
 • PHM 50 000 Kč

Prostřednictvím nadačního příspěvku se nám podařilo zajistit zvýšenou poptávku po našich službách během pandemického období, zajistit bezpečí našich klientů, jejich rodinných příslušníků i našich zaměstnanců.

ŠKODA AUTO nám pomáhá

V pandemické době způsobené nákazou virem Covid-19 jsme velmi rádi za skvělou spolupráci s firmami ŠKODA AUTO a.s., HoppyGo s.r.o. a ŠKODA AUTO DigiLab s.r.o., kteří nám bezplatně zapůjčili své dva vozy po dobu dvou měsíců. Jejich zásluhou jsme mohli poskytnout pomoc více seniorům, kteří jsou v době pandemické situace nejvíce  ohroženi.

Mnohokrát děkujeme

Podpořeno z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

V roce 2020 Nadace Olgy Havlové – VDV podpořila projekt ´Terénní pečovatelské služby Zdislava Veselí, z.ú. .

Příspěvek ve výši 53 500 Kč byl použit:

 • pronájem aut pro terénní pečovatelskou službu 17 500 Kč
 • příspěvek na úhradu PHM 29 000 Kč
 • jednorázové hygienické rukavice 7 000 Kč

Díky nadačnímu příspěvku se nám podařilo zdárně projít tímto nepříznivým pandemickým obdobím.


V roce 2019 jsme díky poskytnutí finančního příspěvku z nadačního fondu VDV - Nadace Olgy Havlové se zakoupily
nové kompenzační pomůcky v rámci projektu Paliativní péče:

 • 3 elektrická polohovací lůžka
 • 3 antidekubitní pěnové matrace
 • 3 kompresory ke vzduchovým matracím

V celkové výši 89 993 Kč


Jsme rádi, že nám byl tento projekt schválen, protože jsme tak mohli obnovit sortiment elektrických
polohovacích lůžek a umožnit tak našim klientům udržet kvalitu života na nejvyšší možné úrovni v podmínkách
domácí péče.
Díky včasnému zapojení paliativní péče často klient žije spokojeněji a déle, než pokud by využíval pouze
možnosti, které mu nabízí klasická nemocniční péče.


V roce 2018 se prostřednictvím projektu z Nadace Olgy Havlové "Půjčovna kompenzačních pomůcek"
zakoupily nové pomůcky:

 • 2 chodítka s kolečky
 • 3 chodítka vysoké s oporou předloktí
 • 2 klozetová křesla na kolečkách
 • 5 klozetových křesel pevných
 • 3 vzduchové matrace
 • 3 mechanické invalidní vozíky

V celkové finanční hodnotě 79 137 Kč


Schválením tohoto projektu jsme mohli nahradit stávající pomůcky, které již dosloužily na nové. Děkujeme.


koncert​​



PF 2020

pf 2020​​​​


Veselé Velikonoce!

Image​​​​​


PF 2019

Image​​​​​


Popelka v našem stacionáři - poděkování

Velké poděkování žákům a pedagogům 5.B ZŠ Bzenec za to, že si dali tu práci a připravili si pro naše klienty Denního stacionáře Zdislava Veselí,z.ú. krásné divadelní představení O popelce. Fotografie a příspěvky najdete na našem FCB.


Pozvánka na předadventní Čaj o páté

Dne 28. 11. 2018 se bude konat v Denním stacionáři tardiční setkání svépomocné skupiny Čaj o páté. Jste-li pečujícím o své blízké nebo Vás toto téma zajímá jste srdečně zváni. Více informací naleznete ZDE!


Pozvánka na Čaj o páté

Dne 12. 9. 2018 se bude konat v Denním stacionáři tardiční setkání svépomocné skupiny Čaj o páté. Jste-li pečujícím o své blízké nebo Vás toto téma zajímá jste srdečně zváni. Více informací naleznete ZDE!



Denní stacionář ve znamení folklóru a lidového ornamentu

Zdislava Veselí, z.ú. se připojila k celorepublikové happeningové akci.

Pomohli jsme tak společně s našimi klienty denního stacionáře a s dětmi z církevní školy oživit starodávné tradice a oslavili společně Mezinárodní den dětí ve znamení folklóru a lidového ornamentu. Více v reportáži Deníku TVS (10:20) https://www.youtube.com/watch?v=5IkVd08p098 a našem facebooku.


Oznámení o změně právní formy

Dne 29. 3. 2018 změnila společnost Zdislava Veselí, o.p.s. právní formu z obecně prospěšné společnosti na ústav, jež se projevila také v názvu, který je nyní Zdislava Veselí, z.ú.

K výše uvedené změně dochází na základě ust. § 3050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), dle kterého má obecně prospěšná společnost právo změnit svoji právní formu.

Změnou právní formy společnost nezanikla, ani se nezrušila, pouze se změnil její právní poměr (§ 183 občanského zákoníku). Nedochází proto ke změně IČ, a vlivem změny právní formy není ani dotčena právní kontinuita dosavadních smluvních vztahů.

Sdělení pro partnery a dodavatele:

V souvislosti se shora uvedenými skutečnostmi Vás tímto žádáme, aby účetní doklady vystavené po 29. 3. 2018 (včetně) zněly na Zdislava Veselí, z.ú.


Výběrové řízení

Vyhlašujeme výběrové řízení na nákup osobních automobilů.
Termín přihlášení do výběrového řízení je do 15. 1. 2018. Více informací viz. přiložený soubor níže.

Informace-k-výběrovému-řízení.docx


Pf 2018

pf 2018​​​​​


Pečení perníků a tvoření s dětmi z Církevní základní školy z Veselí n/M

(14. 12. 2017)

Ve čtvrtek – 14. 12. k nám zavítaly děti ze školní družiny ke společnému pečení perníčků a tvoření vánočních dekorací, děkujeme za příjemnou návštěvu! Přišla nás navštívit i sv. Lucie.

pečení perníků​​​​​

Více fotografií zde


Nové auto za finanční podpory města Veselí na Moravou

Děkujeme městu Veselí nad Moravou za finanční příspěvek na pořízení nového automobilu.

nové auto​​​​​


Reportáž o denním stacionáři

V měsíci říjnu 2017 byla v regionální televizi TVS odvysílána reportáž o činnostech denního stacionáře


Koncert pro Vážku

(18.10.2017)
Dne 18.10.2017 se uskutečnil 15. ročník Konceru pro Vážku, který pořádala ZUŠ ve Veselí nad Moravou ve spolupráci s panem Zdeňkem Chourou. V rámci koncertu vystoupili žáci hudebního, tanečního a literárně dramatického oboru.

koncert pro vážku

Více fotografií zde

Image​​

 


Den pro rodinu

Dne 11. 6. 2017 proběhlo na Panském dvoře zábavné odpoledne pro celou rodinu. Program zahrnoval vystoupení dětí, pohybové aktivity, výtvarné dílničky, aktivity na stanovištích pro děti i dospělé.

den pro rodinu

 

I letos jsme si pro Vás připravili slalom na invalidním vozíku, a také možnost vyzkoušet si omezenou chůzi s chodítkem. Což se setkalo s velkým úspěchem. Děkujeme.

 

 

 

 

 


Velikonoce na Horňácku


velikonoce

 

Dne 15. 4. 2017 jsme se zúčastnili velikonočního jarmarku na Nové Lhotě v prostorách hotelu Háj. Naši uživatelé pro návštěvníky jarmarku napekli perníčky a vyrobili netradiční zápichy do květináčů.

Všem, kteří přispěli či se zajímali o námi poskytované sociální služby srdečně děkujeme.

Naše poděkování též patří organizátorkám této milé akce, pí. Němečkové a pí. Křápkové.

Ještě jednou všem velké díky.

 


Výbor dobré vůle

vdv