Denní stacionář

Poslání Denního stacionáře Zdislava Veselí,z.ú.

denní stacionář

 

Posláním služby je poskytnout seniorům, osobám s kombinovaným postižením a osobám s chronickým duševním onemocněním potřebnou pomoc a podporu, směřující k zachování či rozvíjení jejich individuálních schopností, dovedností a zájmů v důstojném prostředí denního stacionáře a podporovat je ve společenském a kulturním životě.

Tato služba je poskytována v pracovní dny občanům z Veselí nad Moravou a okolních obcí v prostorách denního stacionáře, Za poštou 110, Veselí nad Moravou.

 

Cíle Denního stacionáře Zdislava Veselí,z.ú.

 • Podporovat uživatele služby v udržení a rozvíjení jejich individuálních schopností, dovedností a zájmů. Posílit tak pocit jejich vlastní hodnoty.
 • Zajišťovat uživatelům pomoc a podporu při zvládání úkonů péče o vlastní osobu na základě jejich individuálních potřeb a napomáhat tak zachování jejich soběstačnosti.
 • Napomáhat uživatelům v zachování stávajících a získávání nových sociálních kontaktů a tím předcházet případnému sociálnímu vyloučení.
 • Zapojit uživatele do skupinových aktivizačních činností, které nabízí denní stacionář.

Komu je určena služba Denního stacionáře Zdislava Veselí,z.ú. (cílová skupina)

Služba je určena seniorům od 65 let, osobám s kombinovaným postižením a osobám s chronickým duševním onemocněním od 19 let, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.

Denní stacionář Zdislava Veselí,z.ú. není určen těmto osobám

 • osobám, které nespadají do cílové skupiny,
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje ošetřovatelskou péči, nebo pobyt ve zdravotnickém zařízení,
 • osobám trvale upoutaným na lůžko (zcela imobilním osobám) a osobám, jež nejsou schopny pravidelné přepravy s dopomocí z/do denního stacionáře,
 • osobám v těžkém stádiu demence,
 • osobám s úplným smyslovým postižením (sluchově postiženým s úplnou ztrátou sluchu, zrakově postiženým s úplnou ztrátou zraku) nebo těžce mentálně postiženým.

Zásady Denního stacionáře Zdislava Veselí,z.ú.:

1. Respektování osobnosti klienta denního stacionáře bez ohledu na jeho rasu, etnickou příslušnost, sexuální orientaci,  náboženské a politické přesvědčení apod.

 • respektujeme individuální postoje uživatelů služby v různých oblastech jejich života,
 • všem uživatelům pomáháme se stejným úsilím, bez jakékoliv formy diskriminace.

2. Individuální přístup k uživatelům služby a přizpůsobení jejich potřebám

 • respektování jedinečnosti každého klienta a přizpůsobení se zvyklostem uživatele dle možností našeho zařízení.

3. Respektování práv uživatelů

 • pracovníci denního stacionáře dodržují lidská a občanská práva uživatelů služby,

4. Respektování svobodné volby a přání uživatelů

 • uživatele podporujeme ve vyjádření vlastní vůle, týkající se poskytování služby,
 • při poskytování služby v maximální možné míře respektujeme přání uživatelů.

Úspěšné zvládnutí inspekce kvality – důkaz toho, že naši práci provádíme odborně a kvalitně.

DS ceník úkonů.pdf (206kb)