Komu je zdravotní péče určena a jak funguje

KOMU JE PÉČE URČENA

Ošetřovatelská služba je určena nemocným lidem bez rozdílu věku, osobám se zdravotním postižením, také s diabetem mellitus, pacientům s onkologickým onemocněním, po úrazech, po cévních mozkových příhodách, po operacích, pacientům s neurologickým onemocněním, nevyléčitelně nemocným a umírajícím lidem.

Časová flexibilita dle potřeb klienta

Časový rozsah péče je individuální, vždy závisí na potřebách daného klienta. Někdy stačí 1 hodina denně, jindy je potřeba za den návštěv více. Někdy stačí péče jen několik dní, jindy tato potřeba trvá mnoho týdnů či měsíců.

Jsme schopni zajistit Vám či Vašim blízkým vysoce kvalitní domácí péči v jakémkoli časovém rozsahu, krátkodobě i dlouhodobě.

JAK FUNGUJE SYSTÉM DOMÁCÍ PÉČE

1) Při zhoršeném zdravotním stavu pacienta, praktický lékař zváží jeho celkový jeho stav a navrhne nejlepší řešení léčby. Tím může být hospitalizace nebo léčba v jeho domácím přirozeném prostředí. K tomu využívá služeb naší agentury, která nemocnému člověku zajistí plnohodnotnou péči nepřetržitě, a to i o víkendech a svátcích.

2) Pokud je člověk hospitalizovaný a plánuje se jeho propuštění – při kontaktování naší agentury si zdravotní sestra převezme pacienta do péče, zajistí veškerou zdravotní dokumentaci a následně předá ošetřujícímu lékaři pacienta.

Po dohodě s rodinou nebo pacientem zajistí i zapůjčení potřebných kompenzačních pomůcek.

3) Pacient si může zdravotní službu vyžádat u svého lékaře i sám. Lékař zhodnotí celkový zdravotní stav, diagnózu a zváží, jestli je nutná zdravotní péči či nikoliv. Pokud je zdravotní péče indikována ošetřujícím lékařem, pacient nic neplatí, péče je plně hrazena zdravotní pojišťovnou.

  • Komplexní ošetřovatelská péče o nemocného probíhá v jeho domácnosti ve spolupráci s jeho rodinnými příslušníky. Poskytujeme péči ranní, denní a večerní, včetně sobot a nedělí.
  • Odbornou ošetřovatelskou službu pacientům přijatým do domácí péče poskytuje zkušený a odborně vzdělaný zdravotnický personál.
  • Do péče přijímáme klienty dlouhodobě nemocné, upoutané na lůžko či invalidní vozík a staré občany, kteří vzhledem ke svým zdravotním problémům se stávají stále více závislí na cizí pomoci, a také pacienty v terminálním stadiu.
  • Spolupracujeme s pečovatelskou službou Zdislava Veselí, z.ú., můžeme tak zajistit i hygienickou péči, donášku obědů a léků, nákupy, péči o domácnost klienta, atd.