Jak nám můžete pomoci

 • finančním darem na číslo účtu 1388287339/0800
 • materiálním darem na adresu Zdislava Veselí, z.ú, Masarykova 118, 698 01 Veselí nad Moravou

Pokud byste rádi pomohli jinou formou, kontaktujte nás prosím.

Dobrovolnictví

V naší organizaci rádi uvítáme zájem o dobrovolnickou práci, zejména o činnosti přímé podpory klientů v Denním stacionáři. Může se jednat o aktivity jednorázové i pravidelné, vděční jsme i za příležitostnou pomoc.

Zařízení poskytne dobrovolníkovi zázemí, získání praktických zkušeností,  profesionální podporu zaměstnanců a potvrzení o činnosti dobrovolníka, které je možné využít při přijímacích řízeních na vyšší odborné a vysoké školy, popř. při hledání zaměstnání.

Odměnou je zejména vlastní pocit z práce pro druhé lidi a možnost aktivní změny vlastního života.

Co můžete ještě získat:

 • uspokojení z toho, že pomáháte tam, kde Vás potřebují
 • navázání nových kontaktů
 • změnu životních hodnot
 • naplnění volného času
 • získání nových zkušeností

Být dobrovolníkem znamená věnovat svůj čas, své schopnosti, dovednosti a znalosti lidem, kteří to potřebují.


Praxe, stáže

praktikantka

 

Velmi vítáme a vážíme si pomoci praktikantů a stážistů. I když běžné potřeby našich klientů zajistí pracovníci, pomoc praktikantů či stážistů umožňuje nabídnout něco víc.

Svou praxi si u nás mohou splnit studenti středních, vyšších odborných a vysokých sociálních či zdravotních škol nebo  účastníci rekvalifikačních kurzů.

Studenti jsou při nástupu na praxi seznámeni se zařízením a jeho aktivitami a činnostmi, jsou proškoleni v BOZP. K dispozici mají prostory, ve kterých si mohou nechat své osobní věci a trávit přestávky.

 

Provoz Denního stacionáře Zdislava Veselí,z.ú., Pečovatelské služby Zdislava Veselí,z.ú. a Osobní asistence Zdislava Veselí,z.ú. je podpořen:

 • JmK
 • MPSV
 • městem Veselí nad Moravou (neinvestiční granty v oblasti sociální péče)
 • a okolními obcemi

Rekonstrukce prostor Denního stacionáře Zdislava Veselí, z.ú byla finančně podpořena z rozpočtu města Veselí nad Moravou (grant v oblasti sociální péče).

Podporují nás

Prohlédněte si, kdo činnost naší organizace finančně podporuje.