Jak nám můžete pomoci


FINANČNÍM DAREM

Zdislavu Veselí, z.ú můžete podpořit finančním darem na č. ú.

1388287339/0800

Dar naší organici je daňově odečitatelnou položkou dle zákona 586/1992 Sb.

Zároveň samozřejmě vystavíme potvrzení o Vámi zaplaceném daru.

MATERIÁLNÍM DAREM

na adresu Zdislava Veselí, z.ú, Masarykova 125, 698 01 Veselí nad Moravou


Velice děkujeme Vám všem, kteří jste naši práci podporujete.

Pokud byste rádi pomohli jinou formou, kontaktujte nás prosím.Dobrovolnictví

V naší organizaci rádi uvítáme zájem o dobrovolnickou práci, zejména o činnosti přímé podpory klientů v Denním stacionáři. Může se jednat o aktivity jednorázové i pravidelné, vděční jsme i za příležitostnou pomoc.

Zařízení poskytne dobrovolníkovi zázemí, získání praktických zkušeností,  profesionální podporu zaměstnanců a potvrzení o činnosti dobrovolníka, které je možné využít při přijímacích řízeních na vyšší odborné a vysoké školy, popř. při hledání zaměstnání.

Odměnou je zejména vlastní pocit z práce pro druhé lidi a možnost aktivní změny vlastního života.

Co můžete ještě získat:

  • uspokojení z toho, že pomáháte tam, kde Vás potřebují
  • navázání nových kontaktů
  • změnu životních hodnot
  • naplnění volného času
  • získání nových zkušeností

Být dobrovolníkem znamená věnovat svůj čas, své schopnosti, dovednosti a znalosti lidem, kteří to potřebují.


Praxe, stáže

praktikantka


Velmi vítáme a vážíme si pomoci praktikantů a stážistů. I když běžné potřeby našich klientů zajistí pracovníci, pomoc praktikantů či stážistů umožňuje nabídnout něco víc.

Svou praxi si u nás mohou splnit studenti středních, vyšších odborných a vysokých sociálních či zdravotních škol nebo  účastníci rekvalifikačních kurzů.

Studenti jsou při nástupu na praxi seznámeni se zařízením a jeho aktivitami a činnostmi, jsou proškoleni v BOZP. K dispozici mají prostory, ve kterých si mohou nechat své osobní věci a trávit přestávky.


Rekonstrukce prostor Denního stacionáře Zdislava Veselí, z.ú byla finančně podpořena z rozpočtu města Veselí nad Moravou (grant v oblasti sociální péče).

Podporují nás

Prohlédněte si, kdo činnost naší organizace finančně podporuje.